Wednesday, August 22, 2007

ျပည္သူ႕တိုက္ပြဲ စေလၿပီ

Power of Protest (for Our future )

သူမတို႕ေတြလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ ၾကပါတယ္။


ဒီလို တရားေဟာၾကပါတယ္။


ဒီလို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကတယ္။


ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႕ ဒီလို လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တာပါ။

၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕ လွည္းတန္းမွ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအုပ္စုမွ နီလာသိန္း၊ မမီးမီး။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ မျဖဴျဖဴသင္း၊ ေနာ္အုန္းလွတို႕ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္လို႕ သတင္းရပါတယ္၊

No comments: